Grindverk

grindverk

Grindverk er ein særeigen vestnorsk byggjeskikk som har utvikla seg over fleire århundre. Den enkle, men geniale, konstruksjonen held utan skruar og spikar, men krevjer godt handverk og forståing av materiellet.