Laft

laft

Lafting har gjennom fleire år hundre vore den dominerande byggjeskikk i Noreg. På 1900-talet kom avløysinga og reisverket tok over, men kunsten å felle stokkar saman til eit byggverk overlevde og har opplevd ein renessanse i dei siste tiår – dette spesielt innanfor hyttebyggjing.
Solvorn Laft og Bygg driv med ulike måtar av laft (planke-, rundstokk-, tapp-laft osv). For oss står handverket i sentrum og me ser bruk av lafte maskiner som unødvendig.
Me har etterkvart ein del erfaring i restaurering av laftekonstruksjonar.