Rehabilitering og restaurering

rehabilitering

Desse to formene for ombyggjing har vorte ei merkevare for Solvorn Laft og Bygg. Om byggjninga skal få ei teknisk standardheving (rehabilitering) eller om han skal tilbakeførast til eit tidlegare stadium (restaurering), utfører me arbeidet med stor respekt for handverket, materiellet og historia.

1185259_550324178355538_355344194_n

Restaurering av gamle vindauge.